Wat gelooft een christen?

Echt: je hoeft niet naïef of irrationeel te zijn om christen te worden. Miljoenen mensen die degelijk onderwijs hebben gekregen, geloven dat ruim tweeduizend jaar geleden een mens, Jezus Christus, is gestorven en daarna gewoon weer rondliep.

Gepubliceerd: 19 juni 2016 in Geloven Tekst: Leger des Heils Beeld: Ben White

Meerdere godsdiensten hebben met elkaar gemeen dat ze geloven in één God. Scheppingsverhalen worden over de hele wereld verteld: sommige vind je zelfs terug bij Afrikaanse stammen die nauwelijks contact hebben met de buitenwereld en nog nooit een Bijbel hebben gezien. Er zijn legio wetenschappers die geloven in het bestaan van God. In de Verenigde Staten geeft 60% van de wetenschappers bijvoorbeeld aan christen te zijn. Door de geschiedenis heen zijn er genoeg briljante geesten geweest die overtuigd christen waren. Schrijver J.R.R. Tolkien, bijvoorbeeld. De wiskundigen Isaac Newton en Blaise Pascal.

Goed nieuws! Jij (ja, jij!) bent geliefd

Jij bent niet zomaar op deze wereld; je werd speciaal geschapen. Er is Iemand die ontzettend veel van je houdt.

Een christen gelooft…

• … in God
• … dat God de schepping heeft gemaakt
• … dat God mensen heeft gemaakt met een reden 
• … dat wij allemaal zondigen, oftewel niet leven zoals God het heeft bedoeld;
• … dat Jezus Christus daarom is gestorven (én weer levend werd!)
• … in de Heilige Geest, de waarheid van de Bijbel en de kracht van bidden
• … dat er leven is na de dood
• … dat jij niet voor niets op aarde bent

En wat moet je daar precies mee? Nou, dit!