Waarom jij Jezus nodig hebt?

Ik heb Jezus helemaal niet nodig. Dat is wat veel mensen denken. Maar veel mensen kennen Jezus helemaal niet en als je hem echt kent dan weet je dat hij veel meer voor jou kan betekenen dan je ooit had gedacht.

Gepubliceerd: 13 april 2016 in Geloven Tekst: Nathan Sudmeier & Stephen Court

Waarom jij Jezus nodig hebt?

Ik heb Jezus helemaal niet nodig. Dat is wat veel mensen denken. Maar veel mensen kennen Jezus helemaal niet en als je hem echt kent dan weet je dat hij veel meer voor jou kan betekenen dan je ooit had gedacht.

Gepubliceerd: 13 april 2016 in Geloven Tekst: Nathan Sudmeier & Stephen Court

Zo begon het

Je hebt een nieuwe auto gekocht, of een heerlijke taart gemaakt naar een nieuw recept, of je dochter had een negen voor haar spreekbeurt. Je bent zó blij en trots, dat je dat gevoel met iedereen wilt delen. Soms tot vervelens toe. Eigenlijk wil je dat anderen net zo genieten als jij. Dat ze een ritje met je gaan maken, een stukje taart proeven, of net zo trots op je dochter zijn als jij. Sterker nog: je blijdschap wordt alleen maar groter als je deze kunt delen.

Zo voelde God zich ook, lang geleden. God is goed, volmaakt. Hij geniet en is volledig tevreden. En omdat Hij zo vol is van goedheid en liefde, wil (en kan) Hij die delen. Met ons! Hij legde zijn hele ziel en zaligheid in de schepping. Jij bent door God gewild! Een mooie uitspraak: “Het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door eeuwig van Hem te genieten”.

Zo ging het mis

Het leven was bijna te mooi was om waar te zijn. Er was maar weinig dat we als mens niet mochten doen. Eén daarvan was eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De duivel kon het niet uitstaan dat Adam en Eva zo gelukkig waren met God. In de vorm van een slang verleidde hij Eva precies dát te doen, wat door God was verboden. Dat was het einde van het paradijs.

Door de jaren heen is dat nog steeds het doel van de duivel: mensen wegtrekken van een vol en eeuwig leven mét God, naar een totaal leeg bestaan zónder God, dat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Nog steeds wil de duivel ons laten twijfelen aan de goedheid, gulheid en liefde van God. Veel mensen denken dat je als christen helemaal niets meer mag. Dat God vooral regels oplegt. Dat je niet meer mag genieten van het leven. Onzin, maar Eva trapte erin. Wij trappen erin. 

Zo gaat het verder

We hoeven niet ver te kijken om te zien dat de wereld, sinds Eva, ver weg is van het paradijs dat God voor ogen had. En wijzelf? Misschien denken we dat we best een goed leven leiden, dat we geen fouten maken. Maar is dat echt zo? De maatschappij waarin we leven is enorm egoïstisch ingericht. Keuzes voor geld, macht, hebzucht, lust, enzovoort gaan vaak ten koste van de ander. Rijkdom is beschamend oneerlijk verdeeld. We doen allemaal dingen die niet goed zijn, soms zonder dat zelf te beseffen. De waarheid is dat we in Gods ogen niet meer rechtvaardig zijn, zoals Hij heeft bedoeld, maar onrechtvaardig. En God kan in zijn volmaakte goedheid en rechtvaardigheid niet tegen onrecht. God kan dus niet in de nabijheid van ons, onrechtvaardige, mensen leven.

Maar God is gelukkig niet veranderd. Hij blijft dezelfde bron van liefde, goedheid en genade. Omdat wij niet gehoorzaamden, stuurde Hij iemand die dat wel kon en ook deed. Zijn eigen Zoon Jezus. Jezus stierf aan een kruis – hij heeft geboet voor onze fouten. En toen Hij stierf voor jou en mij, werd de afstand die er tussen God en ons was ontstaan, ongedaan gemaakt. Wat krom was, maakte Hij recht.

En jij dan?

Wij hebben er, elk op onze eigen manier, een potje van gemaakt. Doelen in ons leven niet gehaald, fouten gemaakt en niet geluisterd naar God. We hebben allemaal gezondigd. 

Onze zonden hebben ervoor gezorgd dat we van God verwijderd raakten, en ook van het volle leven dat Hij voor ons heeft gecreëerd.

Maar Jezus stond op uit de dood en overwon de zonde. Hij zegt tegen elk van ons, “Kom en volg mij”. Dit is de meest spectaculaire uitnodiging in de wereldgeschiedenis en tegelijkertijd de belangrijkste opdracht van de Schepper van het Universum.

Ons antwoord, onze reactie op deze uitnodiging, deze opdracht, bepaalt ons lot. 

Afwijzing in welke vorm dan ook – ervoor kiezen om onze eigen weg te blijven volgen – leidt ons naar een duistere bestemming, de hel. Aanvaarding brengt juist vergeving, vernieuwing, hoop, bestemming, liefde, acceptatie en eeuwig leven in de hemel. 

Hoe gehoorzaam jij dan?

Jezus zegt ook: “heb berouw en geloof”. Ik leerde ooit een eenvoudig gebed dat je kunt gebruiken om je gehoorzaamheid aan deze opdracht uit te drukken. Het bestaat uit drie gedeeltes: sorry, dank U en alstublieft. Als je het probeert, bedenk dan goed dat je bidt tot de Heer Jezus Christus, God zelf. 

Dit is hoe het zou kunnen gaan: 

Heer, 

Sorry dat ik ongehoorzaam ben. Sorry dat ik U negeer.

Sorry dat ik U pijn doe.

Sorry voor (vul maar in...). 

Alstublieft, vergeef mij elke zonde. Vergeef mijn opstandigheid. 

Alstublieft, kom in mijn

leven als Heer en Redder. Alstublieft, vul mij met

Uw Heilige Geest.

Dank U dat U aan het kruis stierf zodat mijn zonden zijn vergeven.

Dank U dat zoveel van mij houdt en dat U mij nooit loslaat.

Dank U voor Uw geduld en genade. Dank U voor (vul in waar je God nu voor zou willen danken). 

Dank u wel.

Durf jij ja te zeggen tegen Zijn uitnodiging? Het is een wonderlijk, bovennatuurlijk avontuur!