Pasen, wat is dat ook alweer?

The Passion wordt jaarlijks door een miljoenenpubliek bekeken. Dat zijn heel veel mensen die naar een verhaal kijken dat best ingewikkeld is. Een spoedcursus Pasen!

Gepubliceerd: 19 mei 2017 in Geloven Tekst: Nathan Sudmeier

Waarom doet God niets?

God is goedheid, God is liefde. De meest gestelde vraag die christenen krijgen is dan ook: waarom doet God, als die almachtig is, niets aan al het lijden in de wereld? Waarom al die ellende, als Hij er een eind aan kan maken? Het antwoord is dat God er wel degelijk iets aan doet. Misschien niet altijd zichtbaar en direct. Soms door andere mensen heen. Maar hij duwt ons altijd in de goede richting. In de Bijbel bijvoorbeeld staan heel veel leefregels die ons een stuk gelukkiger zouden maken als we ons daaraan zouden houden. Maar God wil ons niet forceren. Hij gaf mensen een vrije wil. 

God wil een band, een relatie met jou, van je houden - maar liefde is pas iets waard als die van twee kanten komt en niet wordt afgedwongen. Helaas maken we in die vrije wil veel slechte keuzes. We laten ons vaak leiden door egoïsme, geld, macht, eer, lust: allemaal zaken die ons verleiden om verkeerde dingen te doen en anderen te beschadigen. Zaken die leiden tot ellende en verdriet in de wereld. Veel van het lijden wordt dus niet door God veroorzaakt, maar door mensen zelf.

Jezus

Er is EEN persoon aan wie alle verleidingen en slechte invloed van de wereld voorbij gaan. Die persoon is Jezus. Hij hield zich aan alle regels uit de Bijbel en leefde heel dichtbij God. Zoals God het ooit bedoeld had voor alle mensen op aarde. Waar de rest van de mensen steeds verder van God af kwam te staan, liet Jezus zien hoe het leven eigenlijk bedoeld is.

Die afstand tussen mensen en hun Schepper, dat is niet hoe die Schepper het wil. Mensen zijn bedoeld om samen met God te leven. Als dat niet het geval is, voelt dat als een gemis. Maar het dichten van de kloof is niet gemakkelijk. God is goedheid en schoonheid in de zuiverste vorm. Dat gaat niet samen met hoe lelijk deze wereld is. De mens, die andere mensen pijn doet, vernedert en de aarde liefdeloos behandelt, kan niet zomaar meer herenigd worden met God. God zag maar één oplossing voor dit probleem. Hij koos een zondebok. Iemand die alles goed zou maken. Iemand die een offer zou brengen waarmee er weer verzoening was tussen mensen en God. 

Daar is Jezus. Hij heeft veel volgelingen, maar ook veel vijanderen. Zijn goedheid roept zoveel weerstand, angst en onbegrip op bij de mensen om hem heen dat ze hem willen doodmaken. Hij wordt geslagen, mishandeld en uiteindelijk gedood aan een kruis. Maar zelfs als hij stervende is, is hij een en al goedheid. Hij vergeeft de mensen die hem dit allemaal aandoen. Zelfs nu laat Hij zich niet verleiden en Hij blijft liefdevol. Wat Jezus doet daar aan het kruis is heel bijzonder. Hij neemt daar, op Goede Vrijdag, onze plek in. Hij zegt als het ware tegen God: ‘hierbij betaal ik de prijs voor alle foute keuzes in de wereld.’ Door zijn offer herstelt Hij de band tussen God en de mensen. Door zijn dood kunnen wij weer in de buurt van God leven. Hij geeft letterlijk zijn leven om ons te redden!

Pasen

Is het verhaal dan afgelopen na het sterven van Jezus? Is zijn dood het einde? Zeker niet! Het verhaal wordt nog veel mooier. Jezus staat op uit de dood, op de derde dag na zijn sterven. De dood heeft geen kracht meer. De dood is overwonnen. Wie voor Hem  kiest, heeft eeuwig leven. 

Dat vieren we met Pasen. Jezus heeft de band tussen ons en God hersteld, en de dood is niet meer de baas.Als wij in Hem geloven, wacht ons geen zwart, angstig gat aan het eind van ons leven, maar een fantastische overgang naar een nieuw leven. Een leven in de hemel bij God zelf!