Op een voetbalveldje in Rotterdam

Een groepje vrouwen verzamelt zich bij een voetbalveldje in Rotterdam. Het is vroeg in de avond, de kinderen zijn mee. Ze begroeten elkaar met dikke knuffels en een boel gelach. Twee keer per week speelt hier het damesvoetbalteam van het Leger des Heils.

Gepubliceerd: 31 oktober 2018 in Geluk Tekst:  Beeld: Bertina Kramer
Leger des heils

The Village
Ze kennen elkaar van de opvang, waar ze hebben gewoond of nog steeds wonen. ‘The Village’ is een vrouwenopvang voor vrouwen die een thuis hebben verloren door bijvoorbeeld schulden of huiselijk geweld. Miriam is de coach van het voetbalteam. Ze is begonnen als hulpverlener op de groep maar is inmiddels maatschappelijk sportcoach. Ze zet verschillende sportactiviteiten op in Maatschappelijk Centrum Rotterdam, waar The Village onderdeel van is. "Op deze manier mijn werk doen, past bij mij. Praten aan een tafel in een kantoortje: daar ben ik niet van, al moet het natuurlijk soms wel eens."

Trots
Miriam is trots op haar team. “Ze zijn zo uniek. Ze zijn zo sociaal en betrokken op elkaar, ze hebben altijd lol. De vrouwen zijn aan elkaar gehecht geraakt, ze noemen elkaar zelfs familie."

De vrouwen roken een sigaretje en wisselen nieuwtjes uit over de kinderen of over de afgelopen week, voordat ze beginnen. Miriam: “Niet iedereen heeft altijd zin, hoor. Maar als we teruglopen naar The Village was het toch altijd weer lekker. Sporten is voor deze vrouwen niet gewoon maar sporten. Het maakt dat ze weer meedoen in de maatschappij. Je moet je voorstellen: wanneer je je aansluit bij een groep als deze ontmoet je andere mensen, bouw je een netwerk op. En ook: door het sporten komt er weer ruimte in die koppies, wat nodig is om hun leven weer op de rit te krijgen.”

Door het sporten komt er weer ruimte in die koppies, wat nodig is om hun leven weer op de rit te krijgen.

Dankbaar
Na een stevige warming-up begint het voetballen. Er wordt gezweet, geschreeuwd, gelachen. Miriam: “Ik zie wat sport met mensen kan doen. Met een vrouw uit de opvang ben ik één op één gaan sporten. Samen hardlopen, fitnessen, boksen. Toen ze net bij The Village kwam wonen, had ze het enorm moelijk met zichzelf. Ik heb van collega's gehoord dat ze inmiddels veranderd is op de groep. Ze is rustiger geworden, bedeesder. Natuurlijk vliegt ze nog wel eens uit de pan, maar tijdens het sporten zijn emoties los gekomen. Ik zie dat vaak gebeuren. Je ziet dan aan het gezicht tijdens het sporten dat er iets gebeurt. Ik vraag dan wat er is, soms kunnen ze het niet meteen vertellen. Dan komen de tranen en vaak komt daarna wel het verhaal. Over het verleden, wat ze hebben meegemaakt. Over nu, hoe erg ze het vinden om in de opvang te wonen. Of over later, over een eigen plekje en rust in hun leven. Ik ben dan dankbaar dat ze het vertrouwen vinden om hun verhaal kwijt te kunnen." 

Vrouwenopvang The Village is een 24-uurs opvang voor vrouwen vanaf 23 jaar met kinderen. Door maatschappelijk werk en ondersteuning worden de vrouwen geholpen op alllerlei terreinen: financieel, geestelijk en lichamelijk, maar op het gebied van relaties, huisvesting en opvoeding.