Kerstkoekjes voor een brandweerman

Jeroen Barink (37) is heilssoldaat. In de Kerstnacht gaat hij langs bij ’nachtwerkers’ om ze namens het Leger des Heils een blijk van waardering te geven. Brandweer, ambulance, politie - allemaal hulpverleners die in de Kerstnacht niet bij hun familie rond de boom of in de kerk kunnen zitten. Waarom doet hij dat?

Gepubliceerd: 23 december 2018 in Samenleving Tekst:  Beeld: Marleen Kuipers
Leger des heils

Kerstkoekjes voor een brandweerman

Jeroen Barink (37) is heilssoldaat. In de Kerstnacht gaat hij langs bij ’nachtwerkers’ om ze namens het Leger des Heils een blijk van waardering te geven. Brandweer, ambulance, politie - allemaal hulpverleners die in de Kerstnacht niet bij hun familie rond de boom of in de kerk kunnen zitten. Waarom doet hij dat?

Gepubliceerd: 23 december 2018 in Samenleving Tekst:  Beeld: Marleen Kuipers
Leger des heils

“Het is een stukje waardering voor wat ze doen, maar voor mij persoonlijk ook het teruggeven van iets. Ik heb zo mijn ervaringen met drank en drugs. Hierdoor heb ik op het randje van de dood gelegen. Het scheelde drie minuten reanimeren, dan was ik er niet meer geweest. Daar ben ik al die hulpverleners enorm dankbaar voor, dat zij altijd maar klaarstaan - ook als het Kerst is.

Dat missen we vaak wel in onze samenleving, vind ik. Die solidariteit. We zijn het blijkbaar normaal gaan vinden dat er geweld is tegen hulpverleners. Terwijl die mensen soms hun leven in de waagschaal stellen. Dan is zo’n kopje koffie maar een heel klein gebaar.

Voor mij is het op pad gaan met Kerstnacht in schril contrast met zoveel nachten die achter me liggen. Dan was ik volkomen van de wereld door de drugs en de drank. Dit is mijn manier van het inhalen van die verloren nachten. Juist als heilssoldaat.”

Wat betekent Kerst voor Jeroen? "Sinds ik abstinent leef, dus geen enkel middel meer gebruik, ben ik in het licht gaan leven. Heilssoldaat worden betekent dat je geheelonthouder wordt. Dat is voor mij levensbehoud. Kerst is het feest van licht en hoop. Die symboliek hangt voor mij samen met mijn geloof in God. Ik leef uit genade. Ik geloof dat we met Kerst vieren dat Jezus is geboren. Die heeft het mogelijk gemaakt voor ons om in het licht te leven. Om bevrijd te zijn van de ellende van drugs en drank, maar ook van de eenzaamheid die daarbij hoort. Kijk, eenzame mensen zijn er het hele jaar. Maar juist met Kerst mogen we er voor elkaar zijn. Ik herken de eenzaamheid in anderen, omdat ik me verschrikkelijk alleen heb gevoeld in het verleden. Juist door die herkenning kan ik niet stil blijven zitten. Ik kan geen mensen redden hoor, dat is voor de grote Man boven. Maar ik kan er wel zijn voor iemand. En dat doe ik graag met anderen van het Leger des Heils.”