Een huis inrichten voor asielzoekers

Beer is chauffeur bij Loods13. Als vrijwilliger. 'De dankbaarheid die ik krijg van de mensen geeft mij voldoening'.

Gepubliceerd: 19 juli 2017 in Samenleving Beeld: Bertina Kramer
Leger des heils

Ambulante hulpverleners komen regelmatig in aanraking met mensen die in de bijstand zitten, geen recht (meer) hebben op de regeling bijzondere bijstand en geen geld hebben voor fatsoenlijke meubels en andere noodzakelijke huishoudspullen. Veel hulpverleners proberen dan om zelf spullen te regelen voor hun cliënten, veelal met eigen vervoer en geregeld in de eigen tijd. Mooi, maar ook heel belastend voor deze mensen die toch al een intensief beroep hebben. Met Loods13 probeert het Leger des Heils hun taken te verlichten. Beer is een van de vele vrijwilligers met wie Loods13 haar werk uitvoert.