"Als God bestaat, waarom zou Hij zoiets dan laten gebeuren?"

Pelle van der Zee (24) werd geboren in een heilssoldatenfamilie. In de zomer van 2006 veranderde zijn leven drastisch: zijn moeder overleed op 37-jarige leeftijd.

Gepubliceerd: 03 april 2018 in Geloven Tekst: Niels Gerstel

Nu, bijna 12 jaar nadat zijn moeder plotseling overleed en het leven stil leek te staan, gebruikt Pelle de Leger des Heils muziek als getuigenis dat God liefde is.

Samen met zijn ouders en zusje nam hij zijn plek in in korps Harlingen. Hij ging naar de kindernevendienst en de jongsoldatenles. De verhalen uit de Bijbel werden keerop keer gelezen. Door die, vaak spannende verhalen, bijbelklas en liedjes tijdens de kindernevendienst, vormde Pelle zich een beeld van wie God en Jezus zijn. Hij leerde van zijn ouders, opa's en oma's en mensen die om hem heen stonden in het korps dat God liefde is. In een heilsoldatengezin is het eigenlijk onontkoombaar dat dan de muzieklessen volgen en ook Pelle koos zijn instrument, de cornet. Met opa Douwe op de trombone, vader Rob op de euphonium, moeder Elske en zusje Jutta op de cornet was er in het gezin altijd muziek. Samen blazen was de normaalste zaak van de wereld.

Tijdens een bezoek van de staffband (de top brassband in het Leger des Heils) aan Harlingen, werd zijn muzikale talent opgemerkt. Na een seizoen in de band werd Pelle gevraagd om de flugelpartij op zich te nemen. Een bijzondere eer. Nu, bijna 12 jaar nadat zijn moeder plotseling overleed en het leven stil leek te staan, gebruikt Pelle de Leger des Heils muziek als getuigenis dat God liefde is.

Euphoniumsolo
In de zomer van 2006 veranderde het leven van Pelle drastisch. Tijdens de zomervakantie overleed zijn moeder plotseling. Ze was nog maar 37 jaar. Pelle was net 13 geworden, zijn zusje was 11. Alles wat Pelle tot nu toe had geleerd over een God die liefde is, was onwaar geworden. Welke God zou zijn moeder laten doodgaan en zijn vader, zusje en hemzelf zo'n verschrikkelijk verdriet aandoen?

De jaren na de dood van zijn moeder bleef Pelle in het Leger, maar het zei hem allemaal niet zoveel meer. Hij was muzikant en het spelen in het muziekkorps was nu eenmaal iets wat er bij hoorde. Tot zijn vader in de dienst een solo speelde: 'bouwen aan een nieuw bestaan'. Rob is een man van bijzonder weinig woorden, maar het besef dat zijn vader het in zijn hart kon vinden om tóch nog te geloven na het verlies van zijn vrouw, gaf Pelle ook het begin van zijn geloof terug. Hij begon God te zien in de mensen om hem heen die er voor hem waren na het verlies van zijn moeder.