Samen uit de put

Eén van de projecten waarmee het Leger des Heils vrouwen uit de prostitutie helpt, is 'Levenskracht' in Eindhoven en Limburg. Dit is ook voor vrouwen die niet gedwongen achter het raam staan, maar vanzelfsprekend krijgen de hulpverleners van Levenskracht vaak te maken met vrouwen die worden uitgebuit, of die zich door hun situatie gedwongen zien. Het programma blijkt heel succesvol. Wat is het geheim?

Gepubliceerd: 12 oktober 2018 in Recht Tekst: Willemijn de Jong Beeld: Mona van den Berg

Florence Smeets en Paola Broerse zijn hulpverlener bij Levenskracht. In hun werk ontmoeten zij vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden die in de prostitutie zitten. Veel vrouwen komen uit het buitenland, niet allemaal beheersen ze de Nederlandse taal goed. Vanuit het Leger des Heils worden vrouwen die actief zijn in de raamprostitutie en in seksclubs actief benaderd met de vraag of ze ergens hulp bij nodig hebben.Maar op het kantoor van Levenskracht komen veel vrouwen ook binnen omdat ze zijn doorverwezen door de politie, de zorgcoördinator of de GGD. Paola: "In ons werk is het heel belangrijk om er gewoon voor deze vrouwen te zijn. Wij zijn niet de speurders naar mensenhandel. De vrouwen moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen en dat, als ze zich aanmelden, we met hen meelopen en hen onvoorwaardelijk helpen."

Coaching

Als vrouwen geholpen willen worden door Levenskracht, krijgen ze geen hulp maar coaching. Florence: "We vinden het belangrijk om onszelf coach te noemen. Juist omdat we er niet naar kijken dat ze slachtoffer zijn. Ze zíjn niet hun probleem. We willen vanuit de kracht van de vrouw zelf werken. De meeste vrouwen uit de prostitutie hebben een enorme veer- en draagkracht, daardoor houden ze hun zware werk vol. Vanuit de coaching die wij hen bieden, gaan we van de situatie waarin zij overleven mee naar een situatie waarin ze veilig zijn. Daarna lopen we mee in het opbouwen van een nieuw leven."

Lichaamsgericht werken

Dat kan misschien vaag klinken, maar het is erg concreet. Paola: "We werken met een metafoor van een put. We gaan samen met de vrouw in de put naast haar zitten, en klimmen daar dan samen stap voor stap uit. Veiligheid is altijd de eerste prioriteit, daarna helpen we hen met iets opbouwen door bijvoorbeeld praktische zaken te regelen. Het is dan belangrijk dat we echt onze beloftes nakomen, want het vertrouwen van deze vrouwen is al zo vaak beschadigd. Onderdeel van het proces waarin we hen uit de prostitutie helpen, noemen we 'lichaamsgericht werken'. Hierbij gebruiken we een mentale en fysieke training waarmee vrouwen weer in contact kunnen komen met hun eigen lichaam en met de emoties die daarbij ontstaan. Het accent ligt op hun eigen kracht. Ze mogen bijvoorbeeld op een bokszak slaan om hun ingehouden boosheid te leren uiten."

Deze training geeft vrouwen terug want ze vaak zijn kwijtgeraakt in de prostitutie: zelfvertrouwen en het bewust voelen van hun eigen lichaam. Florence:"Ze durven hun eigen ruimte weer in te nemen. Als je uit de prostitutie stapt, moet je een nieuwe plek verwerven in de maatschappij. Dat is best lastig, want veel vrouwen hebben een heel geïsoleerd leven geleid. We helpen hen dan ook met het opbouwen van een sociaal netwerk, maar ook met praktische dingen als het maken van een CV."